#z5doformy 7: Rychlost 4.část – stabilita, mobilita – překážkové koordinace

překážková koordinace v podání Evy Kunové

Koordinační cvičení, nejlépe překonáním nějaké překážky, jsou výborným cvičením pro rozvoj rychlosti závodníka. U svých svěřenců využívám přechodů překážek za pohybu. Toto cvičení jednak skvěle rozvíjí sílu kotníků, které potřebujeme pro běh, ale i rozsah pohybů, tzv mobilitu kloubů, která je také velice důležitá pro „čistotu“ běhu.

Koordinační cvičení využívám ve všech fázích přípravy během roku. Cvičení spojuji i s prolézáním překážek, tak aby svěřenec co nejrychleji uměl zareagovat na změnu směru. Při cvičení velice dbám na sílu kotníků, rychlost pohybu chodidla na zemi a samozřejmě potřebný rozsah v kloubech, hlavně v oblasti kyčlí. Výšku překážek upravuji dle potřeby, a to samé i počet překážek co se týče délky úseku, kdy svěřenec cvičení provádí. Většinou v období kondiční přípravy bývá vzdálenost delší, a tudíž více překážek k překonání, tak aby cvičení mělo i silově-vytrvalostní efekt.

Na videu jsou zachyceny momenty z různých fází roku u svěřenkyně Evy Kunové a je skvěle vidět, že v době blíže k hlavní, závodní, části roku je její pohyb rychlejší. Stejně tak i možnost cvičení – překážkové koordinace – s eliminováním práce horních končetin, tak aby pohyb čistě vycházel jen z práce dolních končetin. Svěřenkyně Melissa Vozábalová zase předvádí propojení překážkové koordinace s cvičením, kdy za pohybu přechází jen značky namísto překážek, tak aby udržela rozsah pohybu potřebný pro přechod překážky.

Svěřenkyně Eva Kunová a Melissa Vozábalová předvádějí různé formy překážkové koordinace