#z5doformy 9 – Stabilita středu těla za pohybu

z5doformy 9

Na videu je sestříhaný trénink Lukáše Chromého (baseball), který byl zaměřený převážně na stabilitu středu těla. Lukáš jako mladý hráč baseballu potřebuje pro svůj výkon stabilní střed těla jak ve stabilní poloze, tak hlavně za pohybu. Trénink byl pojat právě tak, aby střed těla musel být aktivní při různých polohách, pohybech, ale také při překonávání nestabilní polohy, či odporu. Pro trénink bylo použito signalizačních kuželů, pro představu překážky, medicimballu (hmotnost 2kg) a hlavně odporového lana, které bylo fixováno na sloupu ohrazení hřiště a vytvářelo tak neustálý tah, který musel být překonáván.

Úvod tréninku – nastartování středu těla rozcvičkou v poloze „prkno“ a zapojení zahřívacích cvičení na ramena (zapojení celého těla). Dalším rozcvičovacím prvkem je odporové kmitání paží za pohybu, tak aby po celou dobu bylo v aktivitě celé tělo (chůze vpřed v zad) a zároveň důraz na správné postavení hlavy, držení vzpřímených zad. To vše zajišťuje správné zapojení ramenního kloubu potřebné pro baseball

Hlavní část tréninku – nejprve dynamické odhody medicimballu se zapojením odporové gumy. Dále pak atletický běžecký skipping s pohybem do strany a překonáním překážek. Následně zapojení odhodů medicimballu pro zvýšení potřeby zapojení středu těla. Střed těla zůstává v plném zapojení i při zařazení chůze po čtyrech přes překážky. A závěr tréninku, kombinace všech cvičení (na videu jsem zrychlil přehrávání).

Celý trénink trval něco málo přes jednu hodinu. Na videu je patrné, jak díky odporové gumě, jsou viditelné úlevy (povolení) středu těla a kdy daný cvik v dané chvilince úlevy dá Lukymu zabrat. Vždy je třeba dbát na správné postavení těla svěřence, pevnost středu těla, dynamice provedení pohybu, ale hlavně zábavnou formou připravit trénink.

#safeathome – Lukáš Chromý (baseball Hluboká)