#z5dofromy 11 – Využití švihadla pro nácvik techniky běhu

Správná technika běhu vyžaduje, pokud možno, dokonalou souhru nejenom horní i dolní poloviny těla, končetin, ale i správné postavení trupu ve vztahu k těžišti a ose. V minulém příspěvku #z5doformy 10 – Technika švihového běhu, jsem popsal, jak by měl švihový běh vypadat. Pro nácvik souhry a správného postavení těla využívám u svých svěřenců cvičení se švihadlem

Švihadlo není jen výborným pomocníkem při rozvoji odrazu či kondice, ale já jej využívám u svých svěřenců k správnému nácviku techniky běhu. Pohybové koordinaci, souhře horní a dolní polovině těla, ale i pro správné postavení těla. Tím, že svěřenec při cvičeních za pohybu, ať už běh či speciální běžecká cvičení, nebo i odrazová cvičení, využívá zároveň švihadlo, musí správně zkoordinovat pohyb, tak aby výsledný cvik byl správně proveden.

Nejprve u svých svěřenců začínáme s lehkým klusem, při zvládnutí této činnosti postupně přidáváme různá pohybová cvičení a ztěžujeme náročnost. Zaměřujeme se na správné postavení trupu, tak aby pohyb švihadla mohl být plynulý a neomezoval výsledný pohyb.

Tato cvičení se mi postupně u všech svěřenců osvědčila a při nácviku správné běžecká techniky, či jen rozvoji běžeckých dovedností, se dostávalo potřebných výsledků v relativně brzké době. Na videu předvádí svěřenec Lukáš Chromý (baseball – mládežnický reprezentant ČR) pohybová cvičení se švihadlem – SBC, cval, poskoky a následná technická rovinka se zrychlením.