Svěřenci // Athletes

Atletika

Anna Babková
Anička (profil na Atletika.cz) je členkou atletického oddílu Sokol České Budějovice, její specializací bývaly a jsou skoky a částečně překážky. Po dlouhém, vleklém, zranění pravé nohy by se ráda pokusila o návrat na atletickou dráhu a rozhodla se i pro změnu tréninkové přípravy. Po vzájemné domluvě se naše spolupráce nastartoval v říjnu 2019 a nyní je členkou mé malé tréninkové skupiny.

ENG:
Ann is a member of the athletic club Sokol České Budějovice, her specialization used to be jumps and partially short hurdles. After a long, protracted injury with right leg, she would like to try to return to the athletic track and decide to change her training. By mutual agreement, our cooperation started in October 2019 and is now a new member of my small training group.

Melissa Vozábalová
Melissa (profil na Atletika.cz) je v současnosti členkou pražského oddílu Atletika Jižní Město a její specializací jsou běhy na krátké a střední tratě. Kvůli studijním povinnostem a časovému vytížení nemůže dostatečně trénovat ve svém mateřském oddíle, a tak jsme se domluvili na spolupráci, která se nastartovala v říjnu 2019. Melissa se v mé malé tréninkové skupině bude připravovat na běhy na krátké či střední tratě, ale pokusíme se o specializaci na 400m překážek.

ENG:
Melissa is currently a member of the Prague Athletics club Atletika Jižní město and specializes in short and medium distance. Due to study duties and time constraints, she cannot train enough in her club, so we agreed on a cooperation that started in October 2019. Melissa will be preparing for short or medium distance in my small training group, but we will try to specializing in 400m hurdles.

Eva Kunová
Evka ( profil na Atletika.cz ) je mladá atletka z Českých Budějovic, která se specializuje na krátké běhy, je zároveň členkou oddílu Sokol České Budějovice. S Evkou jsem se, ještě jakožto aktivní závodník, potkal v tréninkové skupině Jiřího Coufa. Naše cesty se podruhé protnuly v létě 2018, kdy mě Evka oslovila s možností spolupráce v oblasti atletické přípravy. Po vzájemné domluvě jsme naši spolupráci stvrdili a nyní se Eva plně připravuje pod mým vedením v atletické přípravě pro běhy na tratích do 400m. Pro mne je to premiéra v roli atletického trenéra.

ENG:
Evka is a young athlete from České Budějovice specialising in short distances. She is also a member of the athletic club Sokol České Budějovice. We´ve known each other for a long time, because we used to train together in the athletic team of Jiří Couf. Last summer I was asked by Eva to establish a cooperation between us concerning her athletic preparation. After mutual agreement, Eva began to train with me as her coach and now she´s running short distances up to 400 metres. Even though it´s a new role for me.

Ostatní spolupráce

Lukáš Chromý
Lukáš je mladý hráč baseballu z Českých Budějovic. Je členem baseballového oddílu Sokol Hluboká nad Vltavou a je také členem reprezentace v kategoriích U15, U18 a pevně věřím, že se probojuje až do reprezentace seniorské. S Lukášem spolupracujeme od podzimu 2018 a naše práce spočívá v rozvoji pohybových schopností a dovedností, správné koordinaci pohybu, celkové pohybové šikovnosti. V roce 2023 byl členem bronzových medailistů na Mistrovství Evropy kategorie U15.

ENG:
Lukáš is a young baseball player from České Budějovice. He is a member of Sokol Hluboká nad Vltavou baseball club and is also a member of a wider selection of the national teams in his category. I have been cooperating with Lukáš since autumn of 2018 and our work is based on the advancement of motion abilities and skills, as well as on the right coordination and overall abilities. In year 2023, he was a member of bronze medaile team in category U15 on European championship.

Gabriella Cowley
Gabriella (profil na LET) je výborná anglická profesionální hráčka golfu. S Gabi jsem se poprvé potkal v roce 2016 na turnaji LET, konaném v golf resortu Dýšina a právě od roku 2016 nepravidelně pomáhám Gabi coby golfový caddy. V létě 2018 jsme se, mimo jiné, domluvili na setkání v Českých Budějovicích, které mělo charakter pětidenního tréninkového kempu, zaměřeného na různá balanční cvičení, posilování, vytrvalost a schopnosti pro udržení herní kondice. Kemp navazoval rovnou na turnaj série LET Access, proto se nemohlo pracovat intenzivněji tak, aby se to negativně neodrazilo na hře v turnaji. Nicméně i těch pár dní bylo povedených a já pevně doufám, že i tato naše spolupráce bude pokračovat v budoucnu nadále.

ENG:
Gabriella is a talented professional golfer from England. We met for the first time in Dýšina where the LET Access Tournament took place in 2016. Since then I have helped Gabi as her caddy from time to time. In summer 2018 we arranged meeting in České Budějovice where I could prepare a training camp based on balance exercises, weight trainings and endurance. In general, we were working on the improvement of Gabi´s condition. Nevertheless, we didn´t work very intensively because it could have a negative consequences in the upcoming LET Access Tournament. Anyway, those few days full of active trainings were useful for both of us and I believe there will be another possibility to work together in the future.

Jan ‚Siky‘ Tureček
Siky je hobby běžecký nadšenec, který rád absolvuje populární vytrvalostní běhy a který vinou okolností a zranění na několik let s běháním přestal. První debatu o spolupráci jsme měli na přelomu roku 2016 a 2017, kdy jsme se domluvili, že Sikymu pomohu s návratem do kondice po operaci kolene a následně s nastavením běžeckých tréninků tak, aby se mohl opět pokusit o své běžecké mety na tratích 10 km, půlmaraton, maraton. Spolupráci, resp. tréninkový systém, jsme plnohodnotně nastartovali na začátku roku 2018 a první výsledky přinesl již konec roku, kdy se Siky přiblížil ke svým nejlepším časům z předchozích let. Od té doby dále pracujeme na dosažení vytyčených met.

Siky is keen on running and he loves taking part in popular footraces. However, because of some injuries and other circumstances he had to stop his career of a hobby runner for some time. In 2016/2017 we agreed on mutual cooperation in order to improve Siky´s condition after a knee operation. Later, we aimed to make some progress so it was possible to compete in half-marathon, marathon and 10 000metres races again. The new system of training began in spring 2018 and by the end of the year Siky made a huge progress when he attacked his best results from the previous years. We have been working a lot to reach Siky´s goals since that time.

Tomáš Hubinger
Tomášovo doménou jsou závody v rámci turné Spartan Race. Prvním naším kontaktem spolupráce byl podzim roku 2021, kdy jsme si vzájemě nastínili představy a od začátku roku 2022 je naše spolupráce plnohodnotná. Tomášovi připravuji trénikový plán zaměřený na komplexní přípravu pro závody. Sezóna 2022 bude tedy pro oba novou zkušeností.

ENG:
Tom’s domain is the races within the Spartan Race tour. Our first contact for cooperation was the autumn of 2021, when we outlined our ideas and since the beginning of 2022, our cooperation has been full. I am preparing a training plan for Tomáš focused on complex preparation for the races. The 2022 season will therefore be a new experience for both of them.

Jana Syručková
Jana je týmovou kolegyní Tomáše Hubingera v závodech turné Spartan Race a na konci sezóny 2022 se rozhodla pro naší spolupráci na nadcházející sezóny. Konec roku 2022 bude tedy příprava probíhat již podle vzájemně domluvených trenincích a plánech.

ENG:
Jana is Tom’s teammate in the Spartan Race tour and at the end of the 2022 season, she decided to cooperate with us for the coming seasons. At the end of 2022, the preparation will already take place according to mutually agreed training sessions and plans.