Kontakt // Contact

V případě dotazu k tréninkům, cvikům, nebo si domluvit společnou lekci, konzultaci, radu, pište…

In case of some question about training, workouts, or to arrange a common lesson, consultation, advice, write …

E-mail: info@tomas-zelezny.cz
GSM: +420 603 902 838

Fotografie
Poděkování patří // Thanks to
Vendula Burgrová – https://www.vyleti-ptacek.cz/
Denisa Kisialová – https://www.jojka.cz/
Zdeněk Sluka – https://twitter.com/slukafoto
Karel Chromý – https://Baseball-Karel.zonerama.com